مرداد 26، 1401

سوال و جواب

تحلیل و گزارش

اخبار روز

قیمت یورو سه شنبه ۲۵ مرداد- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در صرافی ملی امروز سه شنبه ۲۵ مرداد با 28 تومان افزایش، 28,996 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای یورو است.همچ...

قیمت لیر ترکیه سه شنبه ۲۵ مرداد- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت لیر ترکیه در وبسایت بانک مرکزی سه شنبه ۲۵ مرداد با 2 تومان کاهش، 1,599 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای لیر ترکیه...

قیمت لیر ترکیه چهارشنبه ۱۹ مرداد- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت لیر ترکیه در وبسایت بانک مرکزی چهارشنبه ۱۹ مرداد با 1 تومان کاهش، 1,602 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای لیر ترکی...

قیمت لیر ترکیه جمعه ۷ مرداد- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت لیر ترکیه در وبسایت بانک مرکزی جمعه ۷ مرداد با 7 تومان کاهش، 1,596 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای لیر ترکیه است...

قیمت لیر ترکیه پنجشنبه ۱۱ دی- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت لیر ترکیه در وبسایت بانک مرکزی پنجشنبه ۱۱ دی بدون هیچ تغییری، تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، تومان بیشترین قیمت و تومان کمترین قیمت ثبت شده برای لیر ترکیه است.همچنین م...

قیمت سکه، قیمت سکه امامی و قیمت نیم‌سکه یکشنبه ۲ مرداد- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز و به نقل از اتحادیه طلا و جواهر تهران، در بازار آزادقیمت سکه امامی در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲ مرداد با 35,000 تومان کاهش، 14,949,000 معامله شد .برای دیدن جدول و نمودار تغییرات هف...

قیمت دلاریکشنبه ۲ مرداد- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در صرافی ملی امروز یکشنبه ۲ مرداد با 62 تومان کاهش، 27,811 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای دلار است.همچنین،...

قیمت لیر ترکیهیکشنبه ۲ مرداد- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت لیر ترکیه در وبسایت بانک مرکزی یکشنبه ۲ مرداد با 11 تومان کاهش، 1,596 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای لیر ترکیه ...

قیمت یوروشنبه ۱ مرداد- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در صرافی ملی امروز شنبه ۱ مرداد با 56 تومان کاهش، 28,839 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای یورو است.همچنین، ق...

قیمت یورو در صرافی ملی شنبه ۱ مرداد- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در صرافی ملی امروز شنبه ۱ مرداد با 56 تومان کاهش، 28,839 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای یورو است.همچنین، ق...

قیمت لیر ترکیه در صرافی ملی سه شنبه ۲۸ تیر- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت لیر ترکیه در وبسایت بانک مرکزی سه شنبه ۲۸ تیر با 15 تومان کاهش، 1,615 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای لیر ترکیه ...

قیمت یورو در صرافی ملی یکشنبه ۲۶ تیر- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در صرافی ملی امروز یکشنبه ۲۶ تیر با 37 تومان افزایش، 28,734 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای یورو است.همچنین...

قیمت لیر ترکیه در صرافی ملی یکشنبه ۲۶ تیر- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت لیر ترکیه در وبسایت بانک مرکزی یکشنبه ۲۶ تیر با 19 تومان کاهش، 2,477 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای لیر ترکیه ا...

قیمت سکه، قیمت سکه امامی و قیمت نیم‌سکه در صرافی ملی دوشنبه ۲۰ تیر- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز و به نقل از اتحادیه طلا و جواهر تهران، در بازار آزادقیمت سکه امامی در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۰ تیر با 3,000 تومان کاهش، 15,032,000 معامله شد .برای دیدن جدول و نمودار تغییرات هفتگ...

قیمت سکه، قیمت سکه امامی و قیمت نیم‌سکه در صرافی ملی پنجشنبه ۱۶ تیر- سهندپرس

به گزارش تجارت‌نیوز و به نقل از اتحادیه طلا و جواهر تهران، در بازار آزادقیمت سکه امامی در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۶ تیر با 92,000 تومان افزایش، 14,944,000 معامله شد .برای دیدن جدول و نمودار تغییرات...

آخرین اخبار